قطعات گريدر قطعات گريدر .

قطعات گريدر

گريدر و قطعات گريدر

گريدر و قطعات گريدر توسط شركت هاي سازنده ماشين هاي سنگين توليد مي شوند.

گِريدِر يا شيب‌ساز، كه بطور معمول به ماشين تسطيح جاده اطلاق مي‌شود، از ماشين‌آلات سنگين مهندسي مي‌باشد كه داراي يك تيغهٔ بزرگ براي تسطيح سطوح مي‌باشد. بيشتر مدل‌ها داراي ۳ اكسل با يك موتور و كابين تعبيه‌شده در بالاي اكسل عقب در انتهاي ماشين مي‌باشند.

مهمترين وسيله براي عمليات تنظيم شيب، تسطيح خاكريزها، خاكبرداري‌ها و رساندن سطح خاك به سطح مورد نظر (خط پروژه) توسط گريدر انجام مي‌پذيرد.

عمليات مختلف       

پخش كردن مواد خاكي

پخش مصالح در شانه سازي هاي راه

شيب‌بندي‌هاي دقيق

كندن جوي

بريدن و تراشيدن ترانشه‌ها

● عمليات با گريدر

الف) پخش كردن مواد خاكي

از مهمترين عمليات گريدر پخش كردن مواد ومصالح خاكي درسطح زمين است البته مقدار مواد جابجا شده به ظرفيت گريدر بستگي دارد ظرفيت گريدر تابع عواملي مانند قدرت موتوركشش ماشين اندازه وارتفاع تيغه مي‌باشد مقدار موادي كه گريدر مي‌تواند جابجا كند بسيار كمتر از بولدوزر است بنابر اين بهتر است موادي كه بايد توسط گريدر جابجا وتوزيع شود قبلاً توسط ماشين آلاتي مانند بولدوزر بر روي زمين پخش شده باشد تاارتفاع توده خاكي خيلي زياد نباشد

ب) حمل مواد به كنارجاده باتغيير زاويه تيغه گريدربه عنوان يكي از قطعات گريدر قادرخواهد بودكه موادخاكي را به كنارمسيرحركت هدايت كند دراين حالت موادخاكي درانتهاي عقب گريدر انباشته شده و يك توده خاكي طولي درامتداد مسيرحركت گريدر قرارگيرد زيرا درغيراينصورت قدرت كشش ماشين كم مي‌شود وزاويه حمله به تيغه گريدر نيزتغيير مي‌كند ج) شيب بندهاي دقيق براي شيب بندهاي دقيق بايد تيغه را با زاويه كوچكي نسبت به امتداد قائم ثابت كرد وارتفاع تيغه ازسطح زمين بايد طوري باشد كه برآمدگي كوچك را بريده وگودالها را پرنمايد بدين منظورهمواره بايد مقدار موادخاكي درجلوي تيغه گريدرموجود باشد د) كندن جوي گريدر رامي‌توان براي كندن جويهاي ۷شكل وذوزنقه‌اي شكل به كاربرد ماكزيمم عمق جوي حدود ۳ فوت (يك متر) وعرض آن حدود۴فوت است براي جوي‌هاي با ابعاد بزرگتر بهتر است از خندق‌كن و بيل مكانيكي وسايل حفاري استفاده كرد

ه) بريدن وتراشيدن ترانشه‌ها با تغيير زاويه گريدر وعمودكردن يا شيب زياد لبه تيغه نسبت به سطح افق مي‌توان با حركت درجهت طول ترانشه لبه‌هاي آنرا تراشيد البته دو مسئله را بايد در نظر گرفت اول اينكه نوع مصالح ترانشه‌ها سنگي وصخره‌اي نباشد چون به لبه تيغه آسيب رسانده ويا عمل تراشيدن را غيرممكن ميسازد مسئله دوم تراشيدن قسمت‌هاي پايين ترانشه ومرتب كردن آنها است تا در هنگام تراشيدن قسمت‌هاي بالاي ترانشه مانع حركت گريدر نشوند.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۷ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۵۶:۲۸ توسط:مبنا موضوع:

گريدر يا شيب‌ساز و قطعات گريدر

كه بطور معمول به ماشين تسطيح جاده اطلاق مي‌شود، از ماشين‌آلات سنگين مهندسي مي‌باشد كه داراي يك تيغهٔ بزرگ به عنوان يكي از قطعات گريدر براي تسطيح سطوح مي‌باشد. بيشتر مدل‌ها داراي ۳ اكسل با يك موتور و كابين تعبيه‌شده در بالاي اكسل عقب در انتهاي ماشين مي‌باشند.

مهمترين وسيله براي عمليات تنظيم شيب، تسطيح خاكريزها، خاكبرداري‌ها و رساندن سطح خاك به سطح مورد نظر (خط پروژه) توسط گريدر انجام مي‌پذيرد.

عمليات مختلف

    پخش كردن مواد خاكي

    حمل مواد به كنار جاده

    شيب‌بندي‌هاي دقيق

    كندن جوي

    بريدن و تراشيدن ترانشه‌ها

 حداكثر تولرانس يا رواداري ها كه توسط گريدر تنظيم ميگردد به شرح زير است:

زير رتبه ( subgrade): بين 4 تا 8 ميليمتر در متر

زير اساس (sub base):بين 2 تا 4 ميليمتر در متر

اساس(base): يك ميليمتر در متر

در رويه رواداري : صفر ميليمتر در متر

توجه داشته باشيد كه اين مقادير در مورد فرودگاهها و شاهراهها كمتر ميشود.

تيغه هاي گريدر

تيغه با لبه هاي مستقيم - لبه هاي منحني - لبه هاي دندانه دار

 چرخهاي گريدر در هنگام حركت به جهت جانبي متمايل ميشوندعلت اين است كه :

الف) نيروي حاصل از فشار خاك به تيغه مايل گريدر را خنثي ميكند.

ب) به گردش گريدر كمك ميكند.

توجه داشته باشيد كه شركت هاي سازنده گريدر اقدام به توليد قطعات گريدر نيز كرده اند و در صورت خرابي يكي از قطعات مي توانيد به آن ها مراجعه كنيد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۷ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۵۶:۰۱ توسط:مبنا موضوع: